Тести

Матеріал з Wiki Навчальна хмара «lCloud»
Перейти до: навігація, пошук

Загальна інформація[ред.]

Тести

Розділ створено для викладачів для організації поточних перевірок знань здобувачів протягом навчального курсу. Складається з наступних функціональних елементів:

 • Додати тему;
 • Перелік тем;
 • Результати;
 • Мої тестування;
 • Тестування;
 • Статистика.

Розглянемо призначення і можливості кожного елементу цього розділу окремо.

Додати тему[ред.]

Розділ дозволяє швидко створити запис тесту у вигляді його назви. Це необхідно для подальшого редагування. Розділ складається з двох полів:

 • Тема;
 • Предмет.

Введіть назву теми тестування в перше поле, оберіть предмет із переліку доданих у загальну базу даних, і натисніть кнопку «Створити».

Тести1.jpg

Перелік тем[ред.]

На цій сторінці можна переглянути та відредагувати всі тести, що створені і збережені у системі попередньо. Доступні тести представлені списком (1). Якщо перелік тем занадто великий, в інтерфейсі передбачено пошук тесту за назвою теми – достатньо ввести його повністю або частково у поле зверху сторінки (2). Також тести можна відсортувати за предметом – виберіть потрібний із списку (3).

Тести2.jpg

Розглянемо структуру окремого тесту, наявного в системі, окремо.

Тести3.jpg

Картка тесту складається з чотирьох полів:

 • Назва тесту, що також включає опис і перемикач активності – якщо увімкнений, то інші користувачі системи (наприклад, всі із статусом Здобувача), можуть отримати доступ до цього тесту вільно, а якщо вимкнено, то він прихований із загального доступу;
 • Кількість питань, враховуючи питання з інших тем окремо;
 • Доступ – користувачі, які можуть вносити зміни у тест;
 • Навігація – допоміжні елементи керування тестом під кнопкою «Перейти».

Оберіть необхідний тест і натисніть кнопку «Перейти». Ви побачите чотири опції керування тестом:

 • Налаштування;
 • Редагувати;
 • Перегляд;
 • Видалити.

Розглянемо «Налаштування» детально далі. Зазначимо, що сторінки «Редагувати» і «Перегляд» є також складовими елементами «Налаштувань», і їх буде описано далі. «Видалити» - швидке видалення обраного тесту. Головний інтерфейс, що Викладач (автор) використовує для керування тестом.

ТестиGIF1.gif

Головна сторінка розділу містить декілька функціональних блоків, кожен із котрих має окремі сторінки налаштувань:

 • Додати питання;
 • Генератор варіантів;
 • Тестування.

Тести6.jpg

Якщо натиснути на будь-яку з цих кнопок, ви перейдете на нову окрему сторінку з налаштуваннями тестів. Тож, розглянемо функціонал кожної з них окремо.

Додати питання[ред.]

Це конструктор тестового питання, що буде додано до тесту, який ви редагуєте.

Тести7.jpg

Зверху сторінки можна швидко повернутися назад (клікніть «Розклад тестувань»), або перейти на розділи «Генератор варіантів» і «Тестування», що розглядатимемо нижче. Окрема кнопка справа – «Import з TestW». Вона відкриває вікно для копіювання і збереження тексту тесту із зовнішньої програми TestW. Це швидкий імпорт готових тестових питань до системи. Перейдемо до створення питання. Поле містить три основні елементи і декілька додаткових функцій. Основні елементи – це:

 • Картинка до тестового питання (завантажується із зовнішніх джерел окремо Користувачем); (1)
 • Текст питання; (2)
 • Варіанти відповіді (двох типів подання, кількість варіантів можна легко змінювати). (3)

Тести7b.jpg

Введіть необхідні дані в поля і натисніть «Додати». Так ви можете послідовно додати необхідну кількість питань в межах одного екрану. Для того, щоб переглянути весь список питань тесту, знайдіть і натисніть в кінці сторінки кнопку «Переглянути список доданих питань».

Генератор варіантів[ред.]

Перейдіть у відповідний розділ. В ньому система допоможе згенерувати варіанти тесту для різних груп Здобувачів.

Тести8.jpg

Наприклад, ви маєте 30 питань до тесту і маєте розділити їх на два варіанти по 15 питань у тесті. Введіть в «Розділити по … питань на один варіант» кількість питань, що буде додано до кожного з варіантів. У даному випадку, це 15 питань. Натисніть «Згенерувати варіант». Якщо вам треба використати лише частину із збережених у тесті питань, наприклад, 20 питань, введіть у поле «Використати … останніх введених питань» відповідне число – у нашому випадку, 20. Після генерації варіантів, вони будуть представлені у текстовому вигляді (із відповідями в кінці) нижче на цій сторінці.

Тестування[ред.]

За допомогою цього елементу, Здобувач проходить тестування (або Викладач може перевірити коректність даних на практиці). Якщо перейти у «Тестування» і натиснути «Почати тестування», тест буде запущено. Обирайте відповіді на питання, а по закінченні отримайте статистику виконання.

ТестиGIF3.gif

Основні елементи розділу налаштувань тесту[ред.]

Ми повертаємось на крок назад, щоб дослідити основні можливості сторінки налаштувань тесту. Нижче кнопок «Додати питання», «Генератор варіантів» і «Тестування» розташована основна сітка налаштувань даного розділу. Вона містить 8 елементів:

 • Режими тестування;
 • Надати доступ;
 • Доступи;
 • Редактори;
 • Інші теми;
 • Лог;
 • Результати;
 • Тестуються.

Тести6b.jpg

За замовченням на сторінці відображаються налаштування, що належать секції «Режими тестування». Натискаючи на необхідний елемент, на тій самій сторінці відображаються відповідні налаштування.

ТестиGIF2.gif

Режими тестування[ред.]

Сегмент за замовчанням, що включає декілька базових елементів керування проведенням тесту (для кожного окремого випадку, необхідного Викладачеві):

 • Кількість питань – максимально доступна, або менше (вибірково);
 • Час тестування у розкладі заняття;
 • Генерація варіантів – дозволяє обрати між загальним виглядом тесту для всіх Здобувачів та індивідуальним набором варіантів для кожного з тих, хто буде проходити тестування у окремо взятому випадку;
 • Режим – перевірки знань / навчання;
 • Доступний – з будь-якого місця / тільки у закладі;
 • Примітка.

Тести4.jpg

Коли налаштування обрано, натисніть «Додати». Список активних режимів (сесій) для даного тесту розташовується внизу тієї ж сторінки у вигляді таблиці.

Тести5.jpg

Надати доступ[ред.]

В процесі редагування тесту, Викладач (автор) має обрати хто буде проходити тест. Даний елемент розділу допоможе швидко встановити права. Викладач має перейти сюди і послідовно обрати:

 • Групу, що тестується;
 • Конкретних Здобувачів групи, які мають пройти саме цей тест;
 • Кількість доступних спроб;
 • Режим тестування;
 • Початок і завершення роботи.

По завершенні, треба натиснути «Додати», і обрані Здобувачі отримають доступ до даного тесту у системі.

Тести9.jpg

Доступи[ред.]

Продовження попереднього елементу. Тут Користувач з правами редагування може переглянути список груп і студентів, що вже мають доступ до тестування на даний момент. Це статична таблиця, де кожного Здобувача можна видалити вручну (шукайте кнопку «Видалити» справа навпроти кожного окремо взятого прізвища).

Тести10.jpg

Редактори[ред.]

Тут можна швидко додати, чи забрати права редагування тесту для Користувачів хмари. Щоб додати Редактора, введіть його email, зареєстрований в системі, і натисніть відповідну кнопку. Нижче можна побачити список редакторів даного тесту, який включає:

 • E-mail користувача;
 • Ім’я користувача;
 • Видалити доступ для редагування (кнопка «Видалити»).

Тести11.jpg

Інші теми[ред.]

За необхідністю, ви можете швидко додати питання з інших тем до поточного тесту, що редагуєте. Переходимо в «Інші теми», і зверху обираємо зі списків необхідний предмет и тему. Обравши, тиснемо «Додати тему». Список додаткових тем збирається у таблиці нижче. Питання з цих тем додаються до поточного тестування. Крім назви, там вказано кількість доданих питань. Також кожну тему можна швидко видалити за допомогою окремої кнопки справа.

Тести12.jpg

Лог[ред.]

Цей елемент відображує про активність тесту в системі. Вони подаються статичним списком і оновлюються кожного разу після зміни статусу тесту, «Ввімкнено» чи «Вимкнено». Також у таблиці вказується ім’я користувача системи, що виконав дію кожного разу, та дата й час виконання кожної дії.

Тести13.jpg

Результати[ред.]

Елемент дозволяє оновити результати тестувань у системі. Користувачеві треба вказати:

 • Початкову дату тестування;
 • Кінцеву дату;
 • Режим тестування;
 • Групу;
 • Конкретних студентів (Здобувачів).

Після цього натисніть «Оновити», і актуальні дані буде збережено у системі.

Тести14.jpg

Тестуються[ред.]

Це таблиця, де відображаються профілі Здобувачів, що проходять тест прямо зараз. Щоб оновити статус, оберіть кнопку «Оновити» справа зверху.

Тести15.jpg

Результати[ред.]

В цьому розділі відображаються результати пройдених тестів з урахуванням вказаного періоду і групи. Щоб отримати необхідну вибірку інформації, на сторінці треба обрати початкову і кінцеву дату, в період між якими вас цікавлять результати виконання тестових завдань, та обрати статус навчальних груп «Всі» або «Актуальні». Тисніть «Показати групи» і переглядайте отримані дані.

Тести16.jpg

Мої результати[ред.]

Розділ, що стане в нагоді Здобувачам. Тут можна переглянути результати всіх виконаних на платформі тестів. Інформація подається у вигляді таблиці із наступними статичними полями (оновлюється автоматично після складання Здобувачем чергового тесту):

 • Порядковий номер;
 • Дата;
 • Час;
 • Предмет;
 • Тема;
 • Загальна кількість питань;
 • Кількість правильних відповідей;
 • Відсоток правильних відповідей;
 • Оцінка;
 • Помилки (якщо помилки у тесті наявні, в цьому стовбці навпроти виконаного із помилками тесту з’являється кнопка «Помилки». Натисніть, щоб перевірити інформацію).

Тести17.jpg

Тестування[ред.]

Перелік всіх доступних тестів з швидким доступом до питань. Розділ складається з двох блоків:

 • Предмет – ліворуч;
 • Тема – праворуч.

Оберіть необхідний предмет, тему з переліку, і система автоматично спрямує вас на сторінку проходження тесту за обраною темою.

ТестиGIF4.gif

Статистика[ред.]

Розділ загальної статистики з тестів, наявних у системі. Подається у текстовому вигляді і оновлюється автоматично.

Можливості[ред.]

Розділи